top of page
opti2.jpg

Лікарі твого міста на MD Likar

Знайди україномовних лікарів та психоаналітиків у будь-якої точці світу.

Консультація лікаря твоєю мовою

Запис до лікаря всього за лічен хвилини. Там і тоді, коли це необхідно. 

MD LIKAR це віртуальна клініка, яка робить простим спілкування між пацієнтами та лікарями, які говорять рідною мовою, незалежно від часу та географії.
md call_m2.png

Приєднуйся до
MD Likar  якщо ти лікар, стоматолог чи психотерапевт

go to "for Doctors"

Знайти лікаря

Україномовні лікарі з перевіреними відгуками в твоєму місті. Швидкий запис на потрібний час. 

sh~mv2_m.png

Послуги віртуальної клініки MD Likar

З MD Likar ви можете знайти і записатися на консультацію до необхідного україномовного спеціаліста у вашому місті (на прийом в клініку чи  віртуальний візит). Cамостійно переконатися наскільки легкою, зручною та доступною є висококваліфікована лікарска  допомога. 

Psychologists, psychotherapists, naturopathic doctors. Ukranian Russian Spanish speaking doctors near me.

Dentist Appointment_edited.jpg

Вилікувати зуби і допомогти зберегти їх здоровими - завдання кожного стоматолога.

Eye Test Glasses_edited.jpg

Лікарі-офтальмологи займаються лікуванням очних хвороб і патологій

Як записатись до лікаря?

Тепер вам не доведеться чекати тижні, щоб побачити свого лікаря. Запис до лікаря всього за лічен хвилини. Там і тоді, коли це необхідно.  Ви також можете поспілкуватися з одним із наших лікарів віртуально.

MD LIKAR | Navite Speaking Doctors, Dentists & Psychotherapists

Крок 1

Оберіть вашу мову та місто

MD LIKAR | Navite Speaking Doctors, Dentists & Psychotherapists

Крок 2

Оберіть лікаря, який вам довподоби та запишіться на зручний час

MD LIKAR | Navite Speaking Doctors, Dentists & Psychotherapists

Крок 3

Прийдіть на прийом без черги або зустріньтеся з лікарем віртуально 

Найпопулярніші  спеціальності

MD Likar співпрацює з найбільш кваліфікованими вітчизняними лікарями, досвід яких в середньому становить 15 років. Професійний досвід, у поєдннанні із сучасними засобами коммунікації, дозволяє нам проводити дистанційне діагностування та якісне медичне консультування, незважаючи на географію. 

Натуропатичнa 
медицина

Натуропатична педіатрія

Дерматовенерологія

Психоаналітика

Гомеопатія

Гінекологія

Неврологія

Стоматологія

Ендокринологія

Діагностика

Віртуальна-психотерапія: допомога професіоналів на відстані витягнутої руки під час кризи

och~mv2_mo.jpg

ПРОЙТИ ВАЖКІ ПЕРІОДИ В ЖИТТІ

ВПОРАТИСЯ З ВИГОРАННЯМ

ПОБОРОТИ ТРЕВОГУ ТА ДЕПРЕСІЮ

Пройти час війни, собисту кризу, розлучення, втрату роботи, зміну місця проживання, самотность.

 

Побороти незадоволеням своєю особистістю, роботою, вчинками.

Впоратися з пригніченим станом, гнівом, страхами, відчаєм, тугою,

doc~mv2_m+.png

Бажаєте розмістити свій медичний профайл на MD Likar?

Заповніть заявку та почніть приймати пацієнтів вже сьогодні

 • What is Naturopathic Medicine?
  Naturopathic medicine is a form of medicine that emphasizes the use of natural therapies and the body's ability to heal itself. It is based on the principles of treating the whole person, addressing the underlying causes of illness, and promoting overall wellness. Naturopathic medicine prioritizes the most natural, least invasive and least toxic therapies to treat illness, and promotes wellness by viewing the body as an integrated whole. Naturopathic medicine is often used as an alternative approach to conventional medicine. Above all, it honors the body’s innate wisdom to heal itself and gives patients the tools for lifelong wellness.
 • The 6 principles of naturopathic medicine are:
  1. The Healing Power of Nature: Naturopathic medicine recognizes the inherent healing power of nature and supports the body's ability to heal itself. 2. Identify and Treat the Cause: Naturopathic doctors seek to identify and address the underlying causes of illness, rather than just treating the symptoms. 3. First Do No Harm: Naturopathic medicine emphasizes the use of natural, non-invasive therapies to minimize the risk of harmful side effects. 4. Doctor as Teacher: Naturopathic doctors educate and empower their patients to take an active role in their own health and well-being. 5. Treat the Whole Person: Naturopathic medicine takes into account the physical, mental, emotional, and spiritual aspects of a person when developing a treatment plan. 6. Prevention: Naturopathic doctors focus on preventing illness and promoting overall wellness through lifestyle changes, nutrition, and other natural therapies.
 • Who are naturopathic doctors?
  Naturopathic doctors (NDs) are healthcare professionals who are trained in naturopathic medicine. They undergo rigorous education and training to become licensed practitioners. Naturopathic doctors are trained to diagnose and treat a wide range of health conditions using natural therapies and approaches. They take a holistic approach to healthcare, considering the physical, mental, emotional, and spiritual aspects of a person when developing a treatment plan. In addition to their general medical training, naturopathic doctors receive specialized training in areas such as herbal medicine, nutrition, lifestyle counseling, physical medicine, and homeopathy. They may also use diagnostic tools and laboratory tests to assess a patient's health. Naturopathic doctors work with their patients to develop personalized treatment plans that focus on addressing the underlying causes of illness, promoting overall wellness, and preventing future health problems. They often emphasize patient education and empowerment, encouraging individuals to take an active role in their own health and well-being. It's important to note that the practice of naturopathic medicine and the scope of practice for naturopathic doctors can vary depending on the country or state in which they are licensed.
 • What is homeopathy?
  Homeopathy is a system of alternative medicine that was developed in the late 18th century by Samuel Hahnemann, a German physician. It is based on the principle of "like cures like," which means that a substance that can cause symptoms in a healthy person can be used to treat similar symptoms in a sick person. In homeopathy, highly diluted substances derived from plants, minerals, or animals are used as remedies. These substances are prepared through a process called potentization, which involves diluting and shaking the original substance multiple times. The belief is that this process enhances the healing properties of the substance while minimizing any potential toxicity. Homeopathic remedies are chosen based on the principle of individualization, where the specific symptoms and characteristics of the person are taken into account. The goal is to stimulate the body's self-healing mechanisms and restore balance. Homeopathy is often used to treat a wide range of acute and chronic conditions, including allergies, respiratory illnesses, digestive disorders, skin conditions, and emotional imbalances. It is considered a holistic approach to healthcare, taking into account the physical, mental, and emotional aspects of a person.
 • Who is a homeopathic doctor?
  A homeopathic doctor, also known as a homeopath or homeopathic practitioner, is a healthcare professional who specializes in the practice of homeopathy. They are trained in the principles and techniques of homeopathic medicine and use homeopathic remedies to treat their patients. Homeopathic doctors undergo specific education and training in homeopathy, which includes studying the principles of homeopathy, materia medica (knowledge of homeopathic remedies), repertory (a reference tool for selecting remedies), and case-taking techniques. They learn how to assess a person's symptoms, characteristics, and overall health in order to prescribe the most appropriate homeopathic remedy. Homeopathic doctors take a holistic approach to healthcare, considering the physical, mental, and emotional aspects of a person when developing a treatment plan. They aim to stimulate the body's self-healing mechanisms and restore balance by prescribing highly diluted remedies that match the individual's symptoms and constitutional type. It's important to note that the practice of homeopathy and the scope of practice for homeopathic doctors can vary depending on the country or state in which they are licensed. In some countries, homeopathic doctors may have a recognized professional designation and be regulated by a governing body, while in others, they may practice as complementary or alternative healthcare providers. It is always recommended to seek treatment from a qualified and licensed healthcare professional.
 • Who is an osteopathic doctor?
  An osteopathic doctor, also known as a Doctor of Osteopathic Medicine (DO), is a licensed healthcare professional who practices osteopathic medicine. Osteopathic medicine is a distinct branch of healthcare that emphasizes a holistic approach to patient care, focusing on the interrelationship between the body's structure and function. Osteopathic doctors receive similar medical education and training as allopathic doctors (Medical Doctors or MDs), but they also undergo additional training in osteopathic manipulative treatment (OMT). OMT is a hands-on approach that involves using manual techniques to diagnose, treat, and prevent illness or injury. It aims to restore balance and optimize the body's self-healing mechanisms. Osteopathic doctors are trained to consider the whole person when diagnosing and treating medical conditions. They take into account not only the physical symptoms but also the patient's lifestyle, environment, and emotional well-being. They focus on preventive care, health promotion, and the body's innate ability to heal itself. Osteopathic doctors can specialize in various medical fields, such as family medicine, internal medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, surgery, and more. They can provide a wide range of medical services, including performing physical examinations, ordering diagnostic tests, prescribing medications, and performing surgeries when necessary. It's important to note that osteopathic medicine is recognized and regulated in many countries, including the United States, where DOs are licensed and held to the same standards as MDs. Osteopathic doctors work alongside allopathic doctors in various healthcare settings, including hospitals, clinics, and private practices.
 • What treatment methods do osteopathic doctors use?
  Osteopathic doctors (DOs) use a variety of treatment approaches to address the health needs of their patients. The primary treatment method used by DOs is osteopathic manipulative treatment (OMT), which involves hands-on techniques to diagnose, treat, and prevent illness or injury. OMT is based on the understanding that the body's structure and function are interrelated and that restoring balance and alignment can promote healing. During an OMT session, an osteopathic doctor will use their hands to apply gentle pressure, resistance, stretching, and other techniques to the muscles, joints, and tissues of the body. The specific techniques used will depend on the patient's condition and needs. OMT can be applied to various parts of the body, including the spine, joints, muscles, and connective tissues. The goals of OMT include: 1. Restoring Range of Motion: Osteopathic doctors aim to improve the mobility and flexibility of joints and tissues, allowing for better movement and function. 2. Enhancing Circulation and Lymphatic Flow: OMT techniques can help improve blood flow, lymphatic drainage, and the delivery of nutrients and oxygen to tissues, promoting healing and reducing inflammation. 3. Reducing Muscle Tension and Pain: OMT can help relieve muscle tension, spasms, and pain by releasing tight muscles and improving muscle function. 4. Promoting Structural Alignment: Osteopathic doctors assess and address any structural imbalances or misalignments in the body, aiming to restore proper alignment and balance. In addition to OMT, osteopathic doctors may also use other treatment modalities, similar to allopathic doctors (MDs). They can prescribe medications, order diagnostic tests, provide counseling on lifestyle modifications, and perform surgeries when necessary. Osteopathic doctors take a holistic approach to patient care, considering the physical, mental, emotional, and spiritual aspects of health. It's important to note that the specific treatment approach used by an osteopathic doctor will depend on the individual patient's condition, needs, and preferences. Each treatment plan is tailored to the patient's unique circumstances.
 • Why do conscious individuals choose naturopathic and holistic medicine as an advanced method of treatment ?
  Conscious individuals choose naturopathic and holistic medicine as an advanced method of treatment for several reasons: 1. Holistic Approach: Naturopathic and holistic medicine take a holistic approach to healthcare, considering the whole person - body, mind, emotions, and spirit. Conscious individuals may appreciate this approach as it recognizes the interconnectedness of various aspects of health and aims to address the underlying causes of illness rather than just treating symptoms. 2. Natural Therapies: Naturopathic and holistic medicine often utilize natural therapies, such as herbal medicine, nutrition, lifestyle modifications, and mind-body practices. Conscious individuals may prefer these natural therapies as they are generally considered to be gentle, non-invasive, and have fewer side effects compared to some conventional medical treatments. 3. Empowerment and Patient-Centered Care: Naturopathic and holistic medicine emphasize patient education, empowerment, and active participation in one's own health and well-being. Conscious individuals may appreciate being involved in their healthcare decisions and having a healthcare provider who takes the time to listen, educate, and collaborate with them. 4. Prevention and Wellness Promotion: Naturopathic and holistic medicine place a strong emphasis on preventive care and promoting overall wellness. Conscious individuals may value the focus on maintaining good health, preventing illness, and optimizing well-being through lifestyle changes, stress management, and other natural therapies. 5. Individualized Treatment: Naturopathic and holistic medicine recognize that each person is unique and that treatment should be tailored to the individual. Conscious individuals may appreciate the personalized approach, where the healthcare provider takes into account their specific needs, preferences, and circumstances. 6. Integration with Conventional Medicine: Many conscious individuals see naturopathic and holistic medicine as complementary to conventional medicine. They may choose to integrate natural therapies and approaches alongside conventional treatments to enhance their overall health and well-being. It's important to note that the choice of healthcare approach is personal and may vary depending on individual beliefs, values, and health needs. Conscious individuals may find that naturopathic and holistic medicine align with their values and provide a comprehensive and integrative approach to healthcare.
bottom of page